Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Znajdujesz się w: Strona główna / Projekt OFAL

Projekt OFAL

 

- ofal_cz.jpg

Oficjalna strona OFAL www.ofal.leszno.pl - OTWÓRZ

 

 


 

 

Strategie OFAL:

 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego OFAL

http://ofal.leszno.pl/galeria/image/OFAL_STRATEGIA_ostateczna

 

Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla OFAL

http://ofal.leszno.pl/galeria/image/Strategia_gospodarcza.pdf

 

Strategia rewitalizacji OFAL

http://ofal.leszno.pl/galeria/image/OFALrewitalizacja.pdf

 

Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL

http://ofal.leszno.pl/galeria/image/Strategia%20transportu.pdf

 

 

 


 

 

 

Konsultacje koncepcji Rewitalizacji Rynku w Lesznie

Prezydent Miasta Leszna zaprasza wszystkich mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 9 maja  br. o godz. 17.00 w leszczyńskim Ratuszu.

http://www.ofal.leszno.pl/index.php/wydarzenia/173-art-wydarzenia3-52 - otwórz

 

 

 


 

 

 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) – realizacja wspólnych zadań

Miasto Leszno, gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Przemęt, Powiat Leszczyński, a także partnerzy społeczni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa i Organizacja Turystyczna Leszno-Region realizują projekt pn. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Jest on współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

- grafika_do_ofalu.jpg

W ramach projektu, od lutego 2014 r.  do października 2016 r., realizowanych jest 6 zaplanowanych działań, w wyniku których zostanie osiągnięty cel projektu.

Celem współpracy samorządów jest podejmowanie wspólnych działań prorozwojowych oraz budowanie spójności społeczno-gospodarczej subregionu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granicę jednego samorządu. Opracowano wspólne dokumenty strategiczne, wyznaczające kierunki działań i projekty, których realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju gmin i rozwiązywania wspólnych problemów subregionu. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) posiada:

Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL oraz 3 sektorowe dokumenty:

 • Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL,
 • Strategię rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów OFAL,  
 • Strategię rewitalizacji OFAL.

Na podstawie opracowanych dokumentów strategicznych dokonano wyboru kilku ważnych inwestycji, uznanych za kluczowe dla rozwoju obszaru, dla których aktualnie powstaje dokumentacja techniczna, tj.:

1. Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL.
2. Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) – poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie.
3. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z.
4. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza.
5. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa.
6. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze 4800P Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo, 4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – Osieczna.
7. Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta.
8. Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.
9. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Zgodnie z założeniami partnerstwa realizacja działań w sposób zaplanowany i spójny przez wszystkich partnerów projektu, przełoży się dodatkowo na wypracowanie wspólnych standardów wpływających na jakość życia mieszkańców oraz racjonalizację wydatków.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w przyjętych przez Radę Partnerstwa dokumentach strategicznych i sektorowych, dostępnych na www.ofal.leszno.pl.

 

 

 


 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Wójt Gminy Lipno zaprasza na udział w konsultacjach społecznych projektu:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina Święciechowa)”

 

Konsultacje odbędą sięw dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w sali przy Remizie Strażackiej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7.

 

Spotkanie konsultacyjne jest jednym z działań w ramach projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”  finansowanego ze środków funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 

Wójt Gminy Lipno

(-) Jacek Karmiński

 

 

 


 

 

 

 

Aglomeracja Leszczyńska stawia na drogi, ścieżki rowerowe i rewitalizację

W środę 11 lutego br. Rada Partnerstwa, w skład której wchodzą wójtowie, burmistrzowie, starosta i prezydent reprezentujący zaangażowane w projekt samorządy, wybrała projekty, których realizacja przyczyni się do wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej. Dla wybranych inwestycji, w ramach otrzymanego dofinansowania, powstanie dokumentacja techniczna.

Wybrane inwestycje wynikają z opracowanych dla Aglomeracji dokumentów strategicznych i odpowiadają na problemy naszego regionu. Wybierając je reprezentanci samorządów Leszna Krzemieniewa, Lipna, Osiecznej, Rydzyny, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic, Przemętu i Powiatu Leszczyńskiego mieli również na uwadze jak najlepsze przygotowanie się samorządów do aplikowania o zewnętrzne środki na ich realizację np. w ramach nowej perspektywy unijnej czy tzw. schetynówek. Warto również podkreślić, że wszystkie przyjęte działania uzyskały akceptację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, co do ich zgodności z warunkami przyznanego na poziomie 85% dofinansowania.

Planowane  środki finansowe na przygotowanie inwestycji do realizacji to prawie 1900 000 zł. Sukcesywnie, do końca marca 2016r. powstaną więc projekty budowlane lub inne niezbędne dokumentacje techniczne  dla następujących przedsięwzięć:

 1. Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL.
 2. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza.
 3. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.
 4. Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.
 5. Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta.
 6. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze 4800P Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo, 4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – Osieczna.
 7. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa.
 8. Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie.
 9. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z. 

 

Szczegółowy opis zadań znajduje się w przyjętych przez Radę Partnerstwa dokumentach strategicznych i sektorowych, dostępnych na www.ofal.leszno.pl

„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” to projekt realizowany przez Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region.

Na podejmowane przez partnerstwo działania uzyskano 85% dofinansowanie  z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz budżetu krajowego.

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

 

 


 

 

 

Aglomeracja Leszczyńska - pierwszy etap prac zakończony

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) to partnerstwo zawiązane w 2013 r. przez Leszno, Krzemieniewo, Lipno, Osieczną, Przemęt, Rydzynę, Święciechowę, Wijewo, Włoszakowice oraz Powiat Leszczyński. 

 

Celem współpracy samorządów jest podejmowanie wspólnych działań prorozwojowych oraz budowanie spójności społeczno-gospodarczej subregionu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granicę jednego samorządu.

Na podejmowane przez partnerstwo działania uzyskano dofinansowanie z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz budżetu krajowego.

Końca dobiegł właśnie pierwszy etap zaplanowanych prac - opracowano wspólne dokumenty strategiczne, które wyznaczają kierunki działań i projekty, których realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju gmin i rozwiązywania wspólnych problemów subregionu.

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej posiada Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 3 sektorowe dokumenty: Studium rozwoju zrównoważonego transportu, Strategię rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów oraz Strategię rewitalizacji.

Dokumenty te powstały przy udziale mieszkańców, biznesmenów, radnych, urzędników oraz przy wsparciu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Leszczyńskiego Centrum Biznesu, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej i Organizacji Turystycznej Leszno-Region. Są one wynikiem badań społecznych i spotkań mieszkańców OFAL – opierają się na ankietach, wywiadach, pracach grup roboczych, warsztatach  czy spotkaniach konsultacyjnych. Łącznie w badaniach oraz przy tworzeniu dokumentów wzięło udział  2264 mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej.

Opracowanie strategii pozwoliło partnerstwu na wybranie kilku ważnych inwestycji, których dokumentację techniczną chce teraz opracować w ramach otrzymanego dofinansowania. Planowane  środki finansowe na przygotowanie wybranych inwestycji do realizacji to prawie 1 900 000,00 zł. Trwają rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju – operatorem konkursu  celem ustalenia ostatecznej listy przedsięwzięć.

 

Rada Partnerstwa, w skład której wchodzą kierownicy zaangażowanych jednostek samorządowych, zaproponowała m.in.:

- budowę dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej,

- budowę połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie,

- przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z, 

- rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku Ratusza.

 

 


 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Formularz ankietowy – strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej

Ankieta przeprowadzana jest na zlecenie Urzędu Miasta Leszna w ramach projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”, w którym uczestniczy 9 gmin, w tym: Leszno, Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Rydzyna, Święciechowa, Krzemieniewo, Przemęt, Osieczna. Strategia rewitalizacji jest jednym z kilku opracowań przygotowywanych przez partnerstwo wymienionych samorządów. Poprzez badanie chcemy określić, jakie szczególnie problemy dotykają obszary wskazane do rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa.

Ankiety można przeałać na dres e-mail: ofal@leszno.pl

Formularz ankietowy - pobierz

 

 


 

 

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

W imieniu Gminy Lipno wykonawca Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej – Lider Projekt Sp. z o.o., zaprasza na spotkanie konsultacyjne wszystkie podmioty i osoby zainteresowane rewitalizacją oraz pozyskiwaniem środków unijnych na rewitalizację.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w sali przy Remizie Strażackiej przy ul. Powstańców Wlkp. 7 w Lipnie

Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej została opracowana na lata 2014-2020. W dokumencie zostały określone obszary kryzysowe wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych oraz cele, których realizacja pozwoli rozwiązać problemy zdiagnozowane na wskazanych obszarach. Do najczęściej występujących problemów należą: niekorzystne trendy demograficzne, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezrobocie, zła sytuacja mieszkaniowa, przestępczość, niska przedsiębiorczość, a także ograniczony dostęp do usług publicznych oraz zły stan obiektów i infrastruktury. Wszystkie działania, które mogą przyczynić się do rozwiązania wymienionych problemów na wydzielonych obszarach, będą miały szanse na wsparcie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji, które statutowo zajmują się rozwiązywaniem wymienionych problemów, w szczególności instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także przedstawicieli sołectw wskazanych jako obszary wymagające rewitalizacji.

Obszary wybrane do rewitalizacji w Gminie Lipno to sołectwa: Goniembice, Koronowo i Radomicko.

 

 


 

 

Spotkanie konsultacyjne projektów strategii gospodarczej 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej na otwarte spotkanie konsultacyjne. Celem spotkania jest zebranie opinii mieszkańców na temat propozycji projektów strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów.

 

ZAPRASZAMY!

Wszystkich mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej

na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

8 grudnia br. o godz. 18.00

w Inkubatorze Przedsiębiorczości

                                                ul. Geodetów 1 w Lesznie

 

 


 

 

Strategia rozwoju zrównoważonego transportu OFAL - wypełnij ankietę 

Zachęcamy do udziału w badaniu, które ma pomóc w opracowaniu Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Jej wyniki pozwolą na opracowanie dokumentu Strategii rozwoju zrównoważonego transportu, który jest w trakcie przygotowywania. 

 

Proszę wybrać link poniżej.

https://wypelnij.pl/kwestionariusz-opinii-miasto-leszno

 

 


 

 

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej  związane z opracowaniem „Strategii rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej”. Celem konsultacji jest zaprezentowanie mieszkańcom założeń Strategii oraz zebranie wniosków i uwag.

 

Program spotkania:

- prezentacja wstępnych założeń dokumentu i proponowanych projektów,

- dyskusja nad zaprezentowanymi projektami.

 

Spotkania odbędą się:

- 3 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Krzemieniewie   (Urząd Gminy, ul. Dworcowa 34)

- 3 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w Osiecznej   (Urząd Miasta i Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 6)

- 4 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 we Włoszakowicach   (Sala Wiejska, ul. Kurpińskiego 29)

- 4 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w Lesznie (Zespół Szkół Elektroniczno-Telekom., ul. Kilińskiego 4)

 

Udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Czas trwania: ok. 2 godziny.

 

Zapraszają: Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Gmina Krzemieniewo, Gmina Lipno, Osieczna, Rydzyna, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice, Gmina Przemęt oraz Collect Consulting S.A. (wykonawca).

 

 


 


Rozwój gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej - konsultacje społeczne 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej na otwarte spotkanie konsultacyjne. Celem spotkania jest zebranie opinii na temat projektu Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów.

Leszno oraz partnerzy samorządowi: Osieczna, Rydzyna, Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, Przemęt wraz z partnerami społecznymi realizują projekt: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

 

W ramach projektu  opracowana zostanie m.in. Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów. Na etapie prac diagnostycznych Strategii rozwoju gospodarczego przeprowadzona została m.in. ankieta  ze  152 podmiotami gospodarczymi z Aglomeracji Leszczyńskiej. Poruszone zostały m.in. kwestie prowadzenia działalności gospodarczej, innowacyjności czy sytuacji na rynku pracy. Kolejną szansą na przedstawienie swoich opinii i spostrzeżeń przez wszystkich mieszkańców Aglomeracji oraz zaangażowanie się w proces powstawania strategii, jest otwarte spotkanie konsultacyjne.

 

ZAPRASZAMY

Wszystkich mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej

na otwarte spotkanie konsultacyjne

20 listopada br. o godz. 18.00

W Inkubatorze Przedsiębiorczości

Ul. Geodetów 1 w Lesznie

 

 


 

 

 Zakończyły się prace nad Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego OFAL

Zakończyły się prace nad Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Aglomeracji Leszczyńskiej OFAL. Dokument jest dostępny na stronie www.ofal.leszno.pl. Obecnie trwają prace nad kolejnymi dokumentami, tj.: Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL, Strategią rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów oraz Strategią rewitalizacji OFAL.

 

 


 

 

- dok1plakat.jpg

 

 plakat pdf. - OTWÓRZ

 

 


 

 

Aglomeracja Leszczyńska

W związku z realizacją projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” Miasto Leszno oraz partnerzy tj. powiat leszczyński, gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Przemęt przystąpili do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.

Opracowanie strategii realizowane jest przy aktywnym udziale społeczeństwa, które na etapie tworzenia dokumentu ma możliwość wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu, aprobaty.

Obecnie realizowane są wywiady bezpośrednie, których celem jest uzyskanie wiedzy na temat uwarunkowań wpływających na rozwój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego. Dobór respondentów do próby odbywał się losowo. Zakładamy przebadanie 600 osób z obszaru Aglomeracji.

Aby umożliwić szerszej grupie mieszkańców wyrażenie swoich opinii zamieszczamy pod artykułem kwestionariusz badawczy. Uprzejmie prosimy o współpracę i wzięcie udziału w badaniu społecznym. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres ofal@leszno.pl

 

KWESTIONARIUSZ - OTWÓRZ

 

 


 

 
Ruszył projekt partnerski Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej

Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region z dniem 1 lutego br. rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. 

Wartość projektu to 2 654 120,00 zł, przy czym 85% kosztów dofinansowane jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru.

Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego pozwoli na rozwiązywanie istotnych dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) problemów, do których zalicza się m.in.:

- rosnące bezrobocie i skala problemów społecznych

- wiele problemów infrastruktury komunikacyjnej

- niewystarczająca liczba przedsięwzięć związanych z rewitalizacją obszarów problemowych

- brak aktualnej, wspólnej dla Obszaru Funkcjonalnego, wizji rozwiązania kluczowych problemów.

 

Dzięki współpracy wszystkich Partnerów projektu, przy aktywnym udziale społeczeństwa
i wsparciu specjalistycznych podmiotów zewnętrznych zostaną wypracowane dokumenty strategiczne i sektorowe:

a) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL

b)Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL

c) Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów

d) Strategia rewitalizacji OFAL

oraz dokumenty planistyczne i techniczne dla konkretnych inwestycji, które będą podstawą ożywienia gospodarczego na terenie Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja działań zaplanowanych w ramach projektu będzie podstawą długofalowej współpracy wszystkich Partnerów w celu rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwiązywania kluczowych problemów na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wydział Promocji i Rozwoju
Al. Jana Pawła II 21a
64-100 Leszno
kontakt:
Kierownik projektu: Maria Marciniak, tel. (65) 520 19 82
Koordynator projektu: Anna Zgaińska, tel. (65) 529 46 35
e-mail: ofal@leszno.pl

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x