Zamknij
Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Znajdujesz się w: Strona główna / STRATEGIA ROZWOJU

STRATEGIA ROZWOJU

 

 

Uchwała Nr XVII/116/2008

Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2017

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

 

 

Rada Gminy Lipno

uchwala:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2017, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

 

Kazimierz Kubicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały Nr XVII/116/2008

Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2017

 

 

 

Ujęcie rozwoju gminy w ramy dokumentu programującego, takiego jak strategia rozwoju gminy, to wyraz upowszechniania się w Polsce nowoczesnego wzoru zarządzania rozwojem lokalnym. Jest to dokument, który – bazując na analizie silnych i słabych stron gminy – pokazuje kierunki jej dalszego rozwoju, ujmując je w cele, programy i konkretne projekty. Strategia rozwoju odgrywa ważną rolę w procesie planistycznym, pełniąc również funkcję informacyjną wobec mieszkańców i inwestorów.

 

Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a także konieczność stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych celów i zadań, zawartych w realizowanej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Lipno” z roku 2002, stworzyło konieczność opracowania nowego dokumentu, jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2017”. Stało się to niezbędne przede wszystkim wobec możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoli to również na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie Gminą w najbliższych latach.

 

Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych oraz przygotowywaniem poszczególnych elementów Strategii były prowadzone przez zespół osób, przede wszystkim pracowników Urzędu Gminy, radnych i reprezentantów szeregu organizacji i instytucji z terenu Gminy oraz przy współpracy konsultantów do spraw zarządzania strategicznego ze Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania. Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych zimą i wiosną 2008 roku, powstały konkretne modyfikacje kierunków rozwoju Gminy na lata 2008 – 2017. Nie zrezygnowano przy tym ze wszystkich ustaleń pierwszej Strategii. Przygotowując niniejszy dokument odwoływano się wielokrotnie do przyjętych w roku 2002 założeń i pomysłów.

 

„Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2017” jest planem zamierzeń pokazującym kierunki rozwoju Gminy. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Dokument ten pokazuje jednak faktyczny stan zamierzeń strategicznych Gminy Lipno i stanowi kontynuację wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone projekty realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale zawsze powinny być zbieżne z misją Gminy, która brzmi: „Wysoki poziom życia mieszkańców Gminy Lipno porównywalny z poziomem życia w krajach Unii Europejskiej”.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

 

Kazimierz Kubicki

 

załącznik do uchwały - Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2017

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x