Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026

 

Szanowni Państwo,

W lipcu 2016 roku podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026.

Zakończenie obowiązywania poprzedniej strategii oraz dynamiczne zmiany zarówno wewnątrz samej Gminy, jak i w jej otoczeniu (zwłaszcza uruchomienie nowych unijnych środków dotacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020), wymagają podsumowania i oceny dotychczasowych dokonań oraz sporządzenia, zatwierdzenia i realizacji nowej Strategii.

Prace nad strategią zostały poprzedzone opracowaniem „Raportu o stanie Gminy Lipno”, którego celem było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację społeczną i gospodarczą Gminy. Raport pokazał również określone trendy rozwojowe, stając się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny perspektyw dalszego rozwoju Gminy.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w wyniku szerokich konsultacji społecznych (badanie ankietowe, wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami, spotkania, dyskusje), została wytyczona strategia Gminy, wskazująca jej wizję, czyli pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia. W opracowaniu szczególna uwaga została zwrócona na wypracowanie kluczowych priorytetów i kierunków rozwoju Gminy, w tym kwestie sprostania oczekiwaniom mieszkańców odnośnie rozbudowy infrastruktury komunalnej i społecznej, wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz zapewnienia rozwoju usług społecznych na jak najwyższym poziomie.

Prace, związane z formułowaniem kierunków rozwoju Gminy i sposobów realizacji zamierzeń, były prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy i jednostek gminnych, radnych, jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują.

Niniejszy program bazuje na faktycznym stanie zasobów Gminy i stanowi kontynuację dotychczasowego, wieloletniego procesu jej rozwoju. Wyznaczone w dokumencie plany realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale zawsze powinny uwzględniać główne kierunki rozwoju Gminy, czyli dążenie do zapewnienia wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków pracy, rozwoju i wypoczynku.

Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego dokumentu.

 

Jacek Karmiński

Wójt Gminy Lipno

 

 

Uchwała Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026” - otwórz

 

Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026 - otwórz

 

 


 

Prezentacja - otwórz

 


 

RAPORT O STANIE GMINY LIPNO

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Lipno”, który jest jednym z dokumentów strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy. Raport to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania, co pozwoli wskazać wyzwania, jakie stoją przed nią w XXI wieku.

Najważniejszym z założeń przygotowanego Raportu jest zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum życia Gminy w oparciu o publicznie udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje, pozyskane i przetworzone na potrzeby tego dokumentu. Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzję o ścieżkach dalszego rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Skupienie wysiłków na najistotniejszych dla rozwoju naszej Gminy przedsięwzięciach stanowi obowiązek zarówno obecnych, jak i przyszłych jej włodarzy, a od organizacji i instytucji, przedsiębiorstw, a w szczególności mieszkańców wymaga aktywnego współdziałania w ich realizacji.

Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Przy opracowaniu „Raportu o stanie Gminy Lipno” korzystaliśmy z materiałów wielu instytucji, w szczególności Urzędu Gminy w Lipnie i gminnych jednostek organizacyjnych. Dzięki temu publikacja zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Lipno na przestrzeni kilku poprzedzających lat.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.

 

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński

 Raport o stanie Gminy - otwórz

 
Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x