Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Środki UE

 

LICZNIK - 5.621.192,79 zł (w tym 167.126,82 zł budżet państwa)

 

 

Projekty realizowane dzięki wsparciu funduszy z Unii Europejskiej w Gminie Lipno

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

 

 

1) „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie:3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie:3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2018 r.

Wartość projektu: ……………………..

DofinansowanieEFRR …………………….

Opis projektu: …………………………

 

 

2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie”

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie:3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie:3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Okres realizacji projektu: 2017 r..

Wartość projektu: ……………………..

DofinansowanieEFRR …………………….

Opis projektu: …………………………

 

 

3) „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków”

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie:8.1.Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie:8.1.1.Edukacja przedszkolna

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2017 r.

Wartość projektu: ……………………………

DofinansowanieEFS …………………….

Opis projektu: …………………………

 

 

4) „XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Projekt współfinansowany w ramach Pomocy technicznej PROW 2014 - 2020

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2016 r.

Wartość projektu: 30.838,87

DofinansowanieEFRROW 7.093,62

Opis projektu: W ramach projektu pokryto koszty związane z zakupem usług elektrycznych i medycznych oraz wynajmem kabin sanitarnych.

Galeria zdjęć - otwórz

 

5) „Organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Projekt współfinansowany w ramach Pomocy technicznej PROW 2014 - 2020

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2015 r.

Wartość projektu: 26.930,06

DofinansowanieEFRROW 5.993,62

Opis projektu: W ramach projektu pokryto koszty związane z zakupem usług elektrycznych i wynajmem kabin sanitarnych.

Galeria zdjęć - otwórz

 

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

 

1) „Opracowanie panu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno”

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Priorytet IX:  Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3:  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Fundusz: Fundusz Spójności

Okres realizacji projektu: 2014 r. – 2015 r. (realizacja 2014 r. – 2015 r.)

Wartość projektu:  22.320,00 zł

Dofinansowanie:  FS 18.972,00 zł

Opis projektu: Zakres projektu obejmował: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno; stworzenie bazy danych; szkolenia dla pracowników; informację i promocję dot. udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planu; opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

2) „Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2014 r. (realizacja 2014 r.)

Wartość projektu:  81.846,30 zł

DofinansowanieEFRROW 45.398,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu docieplono styropianem elewację świetlicy, wymieniono parapety okienne, na cokole ułożono płytki klinkierowe, a przy ścianie ułożono opaskę o nawierzchni z płytek betonowych, wykonano nowe schody i podjazd dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej oraz wyremontowano taras. Przy remizie strażackiej docieplono ścianę frontową, a ścianę boczną otynkowano. Poza projektem docieplono ścianę tylną remizy strażackiej.

Galeria zdjęć - otwórz

 

3) „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2014 r. (realizacja 2014 r.)

Wartość projektu: 27.527,40 zł

DofinansowanieEFRROW 17.904,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu zakupiono i zamontowano następujące wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, karuzela, bujak na sprężynie oraz 2 ławki. Wykonano również nawierzchnię bezpieczną z piasku pod zestawem zabawowym.  Poza projektem m.in. zakupiono i zamontowano: huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę „bocianie gniazdo”, 2 huśtawki wagowe, bujak na sprężynie, piaskownicę. Budowa placu zabaw w części została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego Wilkowic.

Galeria zdjęć - otwórz

 

4) „Organizacja XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2014 r.

Wartość projektu: 23.024,36 zł

DofinansowanieEFRROW 5.230,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu pokryto koszty związane z zakupem usług elektrycznych i przygotowaniem terenu.

 

5) "Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2014 r. (realizacja 2014 r.)

Wartość projektu: 78.658,13 zł

DofinansowanieEFRROW 25.000,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu docieplono ściany elewacji świetlicy i remizy, wykonano nowe schody z kostki brukowej, wymieniono pokrycie dachowe oraz rynny i rury spustowe. Poza projektem docieplono ścianę zachodnią remizy oraz wykonano instalację odgromową budynku.

Galeria zdjęć - otwórz

 

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mórkowo etap III”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r. (budowa 2014 r.– 2015 r.)

Wartość projektu: 1.045.375,97 zł

DofinansowanieEFRROW 424.949,57 zł

Opis projektu: W ramach projektu wybudowano 1789,80 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 274,65 m rurociągu tłocznego, 1 przepompownię ścieków, 315,65 m/38 szt przyłączy sanitarnych. Odbudowano także 4.819,4 m2 nawierzchni.  W wyniku realizacji projektu skanalizowany został odcinek od skrzyżowania w kierunki drogi krajowej nr 5.

 Galeria zdjęć - otwórz

 

7) „Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Projekt współfinansowany w ramach Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2013 r.

Wartość projektu: 17.998,95 zł

DofinansowanieEFRROW 7.514,17 zł

Opis projektu: W ramach projektu pokryto koszty związane z zakupem usług elektrycznych, usunięciem nieczystości oraz użytkowaniem agregatów prądotwórczych.

 

8) „Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2012 r. – 2013 r. (realizacja 2013 r.)

Wartość projektu: 39.929,44 zł

DofinansowanieEFRROW 14.179,38 zł

Opis projektu: W ramach projektu utwardzono teren kostką brukową, wykonano stabilizację skarpy płytami ażurowymi  oraz zamontowano 3 stojaki na rowery.

 Galeria zdjęć - otwórz

 

9) „Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2012 r. – 2013 r. (realizacja 2013 r.)

Wartość projektu: 44.878,68 zł

DofinansowanieEFRROW 25.000,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu na sali głównej wymieniono sufit podwieszany  i ocieplono go wełną mineralną. Wymalowano ściany, wymieniono także instalację oświetleniową wraz z montażem opraw. Ściany wymalowano również na korytarzu i w wiatrołapie. Poza projektem ze środków Funduszu Sołeckiego Wilkowic na korytarzu zamontowano sufit podwieszany i częściowo wyremontowano łazienki, kuchnię i pomieszczenie gospodarcze. 

 Galeria zdjęć - otwórz

 

10) „Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2012 r. – 2013 r. (realizacja 2013 r.)

Wartość projektu: 32.712,99 zł

DofinansowanieEFRROW 21.276,74 zł

Opis projektu: W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela  oraz 2 sprężynowce. Wykonano również nawierzchnię bezpieczną z piasku. Budowa placu zabaw w części została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego Lipna. Poza projektem plac zabaw  ogrodzono z jednej strony ozdobnym ogrodzeniem, natomiast ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono huśtawkę wagową i huśtawkę wahadłową podwójną.  

 Galeria zdjęć - otwórz

 

11) „Remont pokrycia wraz z dociepleniem dachu świetlicy wiejskiej w Targowisku”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2012 r. (realizacja 2012 r.)

Wartość projektu: 48.347,01 zł

DofinansowanieEFRROW 25.000,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu wykonano nowe pokrycie z blachy dachówkowej, przemurowano kominy oraz docieplono dach (wełną mineralną).

 Galeria zdjęć - otwórz

 

12) „Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2013 r. (realizacja 2012 r. – 2013 r.)

Wartość projektu: 233.035,37 zł

DofinansowanieEFRROW  114.047,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu wyremontowano dach, wnętrze świetlicy oraz częściowo elewację, założono nową instalację C.O. oraz wymieniono instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren przed świetlicą wyłożono kostką brukową betonową. Poza projektem wykonano taras wraz z jego zadaszeniem.  

 Galeria zdjęć - otwórz

 

13) „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Lipnie etap II”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2013 r. (budowa 2012 r.– 2013 r.)

Wartość projektu: 932.767,09 zł

DofinansowanieEFRROW 379.172,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu wybudowano 1528,28 m sieci kanalizacji deszczowej i 307,19 m/81 szt przykanalików. Kanalizację deszczową wybudowano na ulicach: Krańcowa, Krótka, Kwiatowa, Nowa, Poprzeczna i Słoneczna.

Galeria zdjęć - otwórz

 

14) „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2013 r. (budowa 2012 r.)

Wartość projektu: 740.439,80 zł

DofinansowanieEFRROW 296.445,45 zł

Opis projektu: W ramach projektu poszerzono i wymieniono nawierzchnię istniejącego odcinka oraz wybudowano ścieżkę rowerową z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa 427,39 m, przykanaliki kanalizacji deszczowej 100,78 m/19 szt). W wyniku realizacji operacji wzdłuż całej ul. Lipowej powstała ścieżka rowerowa – o łącznej długości 2,2 km.  

Galeria zdjęć - otwórz

 

15) „Kultywowanie tradycji rolniczych poprzez Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2010 r. – 2011 r. (realizacja 2010 r.)

Wartość projektu: 18.472,43 zł

DofinansowanieEFRROW 10.820,62 zł

Opis projektu: W ramach projektu przygotowano (prace porządkowe, usuwanie nieczystości, montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej) oraz zabezpieczono (ochrona, zabezpieczenie medyczne) teren festiwalu.  

 Galeria zdjęć - otwórz

 

16) „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Smyczynie oraz zadaszenie tarasu i remont świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2010 r. – 2012 r. (realizacja 2011 r.)

Wartość projektu: 454.074,06 zł

DofinansowanieEFRROW 241.525,62 zł

Opis projektu: W ramach projektu w miejscowości Smyczyna: rozbudowano budynek o pomieszczenia socjalno – gospodarcze, wyremontowano dach, elewację oraz wnętrze świetlicy. Założono nową instalację C.O. oraz wymieniono instalację elektryczną, wykonano taras, podjazd dla niepełnosprawnych i opaskę wokół budynku z kostki brukowej betonowej. Natomiast w Wyciążkowie: wykonano zadaszenie tarasu,  wyremontowano dach oraz wnętrze świetlicy. Wymieniono instalację elektryczną. Taras oraz opaskę wokół budynku wyłożono kostką brukową betonową.  

 Galeria zdjęć - otwórz

 

17) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2010 r. – 2012 r. (budowa 2010 r.– 2011 r.)

Wartość projektu: 5.463.049,92 zł

DofinansowanieEFRROW 2.216.145,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu wybudowano 5987,70 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 503,25 m rurociągu tłocznego, 2 przepompownie ścieków, 1604,60 m/213 szt przyłączy sanitarnych. Przełożono również wodociąg na odcinku 33,50 m oraz odbudowano nawierzchnię.  W wyniku realizacji projektu skanalizowane zostały ulice: w części Błotna, Św. Królowej Jadwigi, Graniczna, Maksymiliana Jackowskiego, Ogrodowa i Sportowa; w całości Okrężna, Park, Pocztowa, Powstańców Wielkopolskich, Spacerowa, Wąska i Osiedle Prymasa Tysiąclecia.

 Galeria zdjęć - otwórz

 

18) „Budowa świetlic wiejskich z zapleczem sportowo  - rekreacyjnycm w Klonówcu i Goniemicach”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Okres realizacji projektu: 2009 r. – 2011 r. (budowa 2010 r.)

Wartość projektu: 737.620,60 zł

DofinansowanieEFRROW 298.948,00 zł

Opis projektu: W ramach projektu w miejscowościach Goniembice i Klonówiec wybudowano świetlice wiejskie. Każdą ze świetlic wyposażono w stoły (10 szt) i krzesła (40 szt). Pobudowano chodnik oraz miejsca postojowe dla samochodów. Przy świetlicach wybudowano plac zabaw (zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela, sprężynowiec, piaskownica, ławka, tablica z regulaminem) wraz z nawierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem.    

Galeria zdjęć - otwórz

 

 

DO ROKU 2007

 

19) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap I cześć 2”

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Priorytet 3: Rozwój lokalny, Działanie 3.1: Obszary wiejskie

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 2005 r.

Wartość projektu: 1.671.268,24 zł

DofinansowanieEFRR 1.253.451,18 zł, budżet państwa 167.126,82 zł

Opis projektu: W ramach projektu wybudowano 3714,50 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 760 m/128 szt przykanalików sanitarnych. Przełożono także kanalizację deszczową na odcinku 99 m. W wyniku realizacji przedsięwzięcia skanalizowane zostały ulice: Mleczna, cześć Lipowej i Szkolnej, Pszenna, Boczna, Rabatowa, Działkowa, Spokojna i Wesoła. 

 

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x