Zamknij
Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Środki pozostałe

 

LICZNIK - 863.892,74 zł

 

 

 

Pozyskane dotacje

 

 

1) „Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I”

Konkurs: VI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Okres realizacji zadania: 2016 r.

Wartość zadania: 36.549,75 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 23.000,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano/zakupiono: boisko do siatkówki plażowej, piłkochwyt, wyposażenie boisk (bramki do piłki nożnej; słupki, siatka i taśmy na boisko do siatkówki plażowej). Posadzono również drzewka (72 szt.) i posiano trawę. W ramach pracy własnej mieszkańcy: wykonali kompleksową renowację murawy boiska do piłki nożnej, górkę saneczkową dla dzieci, palenisko z kamieni polnych. Ponadto wykorytowali teren i nawieźli piasek na boisko do siatkówki plażowej, posadzili drzewka, posiali trawę, uporządkowali istniejącą wiatę i pozostały teren. Część środków na realizację projektu (2.000,00 zł) pochodziła z Funduszu Sołeckiego Wyciążkowa.

Galeria zdjęć - otwórz

 

2) „”Chroń środowisko – zbieraj baterie” – konkurs i spotkania o tematyce ekologicznej w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Lipno””

Okres realizacji zadania: 2016 r.

Wartość zadania: 7.938,84 zł

Dotacja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 5.000,00 zł

Opis zadania: Konkurs „Chroń środowisko – zbieraj baterie” skierowany był do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Lipno i polegał na zbiórce zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych przez dzieci i młodzież szkolną. We wszystkich placówkach oświatowych zgłoszonych do konkursu, odbywały się także spotkania o tematyce ekologicznej. Spotkania dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów, z naciskiem na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. W spotkaniach wzięło udział 920 uczniów i przedszkolaków oraz ich nauczyciele i opiekunowie. Zebrano łącznie 687,2 kg baterii.

Galeria zdjęć - otwórz

 

3) „Tęczowy zakątek – miejsce sportu i rekreacji w Gronówku”

Konkurs: V edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Okres realizacji zadania: 2015 r.

Wartość zadania: 39.956,28 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 27.700,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej wraz  z wyposażeniem (bramki), piłkochwyt, boisko do koszykówki tzw. streetball; zakupiono i zamontowano 4 ławki bez oparcia (na profilu stalowym), 3 ławki bez oparcia (na stelażu z rury giętej), 1 stojak rowerowy, 1 stojak do koszykówki; zakupiono cement i grill, posadzono 70 drzewek (thuje), posiano trawę oraz wykonano palenisko z otoczaków. Część środków na realizację projektu (3.500,00 zł) pochodziła z Funduszu Sołeckiego Gronówka. Sporą część prac przy jego realizacji wykonali mieszkańcy Gronówka.

Galeria zdjęć - otwórz

 

4) „Stoliczku nakryj się – doposażenie świetlicy wiejskiej w Smyczynie”

Konkurs: III edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2015 r.

Wartość zadania: 6.622,23 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 2.500,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 12 stołów o wym. 180x90 cm i 30 krzeseł. Część środków na realizację projektu, pochodziła z Funduszu Sołeckiego Smyczyny (600,00 zł).

Galeria zdjęć - otwórz

 

5) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej”

Konkurs: III edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2015 r.

Wartość zadania: 9.554,28 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 3.500,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 20 stołów o wym. 180x90 cm i 30 krzeseł. Część środków na realizację projektu, pochodziła z Funduszu Sołeckiego Górki Duchownej (924,99 zł).

 Galeria zdjęć - otwórz

 

6) „Doposażenie Domu Strażaka w Wilkowicach”

Konkurs: II edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2014 r.

Wartość zadania: 7.916,28 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 2.500,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 16 stołów o wym. 180x90 cm i 8 stołów o wym. 90x90 cm. Część środków na realizację projektu, pochodziła z Funduszu Sołeckiego Wilkowic. Poza projektem zakupiono 4 stoły o wym. 180x90 cm i 4 stoły o wym.90x90 cm.

Galeria zdjęć - otwórz

 

7) „Mini kuchnia polowa”

Konkurs: II edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2014 r.

Wartość zadania: 5.383,94 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 2.500,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono: warnik do wody, halę namiotową oraz 32 krzesła. Część środków na realizację projektu, pochodziła z Funduszu Sołeckiego Wyciążkowa.

Galeria zdjęć - otwórz

 

8) „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Goniembicach”

Konkurs: II edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2014 r.

Wartość zadania: 5.407,44 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 2.500,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono nagłośnienie do świetlicy, składające się z następujących elementów: 2 kolumny aktywne, konsola mikserska, 2 mikrofony dynamiczne, 6 kabli mikrofonowych, odtwarzacz CD. Część środków na realizację projektu, pochodziła z Funduszu Sołeckiego Goniembic.

Galeria zdjęć - otwórz

 

9) „Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie”

Konkurs: IV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Okres realizacji zadania: 2014 r.

Wartość zadania: 24.955,06 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 19.964,05 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu i oczyszczono linię brzegową stawu; zakupiono 4 ławki z oparciem, altanę, stół i 2 ławki do altany, ławo – stół, grill betonowy oraz trawę. Część prac przy realizacji zadania wykonali mieszkańcy Żakowa.

Galeria zdjęć - otwórz

 

10) „Żakowskie tradycyjne gotowanie”

Konkurs: I edycja „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 2.647,00 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 1.323,50 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 2 kuchnie gazowo – elektryczne do świetlicy wiejskiej.

Galeria zdjęć - otwórz

 

11) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Targowisku”

Konkurs: I edycja „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 2.353,99 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 1.176,99 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono kuchnię gazowo – elektryczną oraz  chłodziarko – zamrażarkę do świetlicy wiejskiej.

Galeria zdjęć - otwórz

 

12) „Zakup nagłośnienia do Domu Strażaka będącego świetlicą wiejską sołectwa Wilkowice”

Konkurs: I edycja „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 6.497,00 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 1.300,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono nagłośnienie składające się z następujących elementów: 4 statywy kolumnowe, 1 mikser, 4 kolumny aktywne, 1 zestaw bezprzewodowy, 1 mikrofon pojemnościowy, 1 mikrofon dynamiczny, 7 kabli mikrofonowych, 3 statywy mikrofonowe. Mieszkańcy Wilkowic na zakup nagłośnienia przeznaczyli zysk z zabawy sylwestrowej.

Galeria zdjęć - otwórz

 

13) „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Ratowicach”

Konkurs: I edycja „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 2.889,27 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 1.400,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 29 krzeseł do świetlicy wiejskiej. Część środków pochodziła z Funduszu Sołeckiego Ratowic.

Galeria zdjęć - otwórz

 

14) „Wzbogacenie szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwo Wilkowice w obiekty infrastruktury turystycznej”

Konkurs: III edycja „Pięknieje wielkopolska wieś”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 40.122,78 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 29.212,27 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano: utwardzenie terenu kostką brukową, wiatę, stół okrągły, 4 ławki do stołu okrągłego, 2 stojaki na rowery, 2 ławki do stołu szachowego, stół do gry w szachy/warcaby, zestaw sprawnościowy, linarium – stożek oraz kółka akrobatyczne. Dodatkowo ze własnych środków przy dużym udziale mieszkańców wykonano nawierzchnię bezpieczną przy urządzeniach sprawnościowych. Zamontowano także kosz na śmieci, posiano trawę oraz utwardzono teren pod stojakami na rowery. Część prac  przy realizacji zadania wykonali mieszkańcy Wilkowic.

Galeria zdjęć - otwórz

 

15) „Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Goniembicach”

Konkurs: III edycja „Pięknieje wielkopolska wieś”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 34.543,61 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 26.643,49 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano: boisko do koszykówki (tzw. streetball), wyposażone w stojak do koszykówki, 4 ławki oraz  stojak na rowery. Wybudowano również oświetlenie boiska (2 lampy). Część prac wykonali mieszkańcy Goniembic.

Galeria zdjęć - otwórz

 

16) „Zagospodarowanie terenu  wokół świetlicy „Bursztyn” w Targowisku”

Konkurs: II edycja „Pięknieje wielkopolska wieś”

Okres realizacji zadania: 2013 r.

Wartość zadania: 29.195.55 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 22.837,18 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano: boisko do koszykówki (tzw. streetball), plac utwardzony kostką brukową, ogrodzenie terenu. Zakupiono: huśtawkę ogrodową drewnianą, 3 ławo- stoły drewniane, stół betonowy do gry w szachy wraz z 2 ławkami, 2 markizy, tablicę do rysowania, grę kółko – krzyżyk. Urządzono także zieleń. Część prac wykonali mieszkańcy Targowiska. Przedsięwzięcie w części sfinansowane zostało ze środków Funduszu Sołeckiego Targowiska.

 Galeria zdjęć - otwórz

 

17) „Remont boiska sportowego w Ratowicach”

Okres realizacji zadania: 2011 r.

Wartość zadania: 49.092,30 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 17.000,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, nawierzchnię trawiastą, piłkochwyty i ogrodzenie. Zakupiono i zamontowano bramki. Część prac wykonali mieszkańcy Ratowic.

 

18) „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Lipnie”

Okres realizacji zadania: 2010 r. – 2012 r. (budowa 2011 r.)

Wartość zadania: 1.314.566,96 zł

Dotacja: budżet państwa 331.000,00 zł, budżet Województwa Wielkopolskiego 333.000,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki siatkowej, tenisa i piłki ręcznej z nawierzchni poliuretanowej. Wybudowano również zaplecze szatniowo – sanitarne. Obiekt został ogrodzony i wyposażony w oświetlenie.

 

19) „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomicko”

Okres realizacji zadania: 2010 r.

Wartość zadania: 24.709,53 zł

Dotacja: budżet Województwa Wielkopolskiego 9.835,26 zł

Opis zadania: W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia pod sceną (remont posadzki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitu, remont kominka). Wymieniono tam także instalację elektryczną oraz osprzęt w sanitariatach. Utwardzono również teren przed wejściem.

 

 

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x