Zamknij
Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
2013-03-14
Pytania i odpowiedzi dotyczące odpadów komunalnych

 

1.      Dlaczego nastąpił tak duży wzrost cen za wywóz odpadów komunalnych w Gminie?

Zanim utworzono Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego gminy zleciły specjalistycznej firmie m. in. oszacowanie kosztów jakie gminy osobno oraz będąc już w związku międzygminnym mogą ponieść w ramach wprowadzenia nowych zasad dotyczących gospodarką odpadami komunalnymi. Biorąc pod uwagę rodzaje możliwych do poniesienia kosztów indywidualnie przez gminy oraz działając w związku (np. zatrudnienie pracowników, zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego, budowa regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) wyliczono, że przystępując do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego gmina poniesie mniejsze koszty niż gdyby miała działać sama.

Ustawodawca zobowiązał gminy aby zastosować równe zasady gospodarowania odpadami w całej gminie (w przypadku gminy Lipno w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego) dotyczące: sposobu naliczania opłaty za odpady, częstotliwości odbioru odpadów, stawki za odbiór odpadów.

Oszacowano, że jeśli opłatą objętych zostanie większość zamieszkujących Związek to optymalna stawka 9,00 zł za odpady segregowane i 15,00 zł za odpady zmieszane pozwoli wygenerować na koniec roku nadwyżkę, która ma zostać zagospodarowana przede wszystkim na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach. Niższe stawki mogłyby spowodować deficyt a wtedy gminy musiałyby finansować braki.

 

2.      Jak będą się rozliczać i kto będzie składał deklaracje w przypadku mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych? Jakie wyposażenie otrzymają?

Jeżeli nie ma wspólnoty mieszkaniowej tylko są samodzielni właściciele lokali mieszkaniowych to w tym przypadku każdy właściciel składa osobno deklaracje tylko na swój lokal i uwzględnia w nim ilość osób zamieszkałych w danym lokalu. Również każdy indywidualnie zaopatruje swoje mieszkanie w pojemniki na odpady.

Jeżeli jest np. wspólnota mieszkaniowa to wtedy zarządca nieruchomości składa 1 deklarację uwzględniając w niej wszystkich mieszkańców nieruchomości. Właściciele lokali rozliczają się z zarządcą z opłaty za odbiór odpadów. W tym przypadku nieruchomość posiada wspólny pojemnik na odpady. Dodatkowo jeżeli zadeklarowana będzie selektywna zbiórka odpadów to wtedy spółdzielnia musi zapewnić pojemniki do odpadów selektywnych (tzw. gniazda).

 

3.      Czy w specyfikacji przetargowej można zapisać warunek, który zobowiązuje firmę do wyposażenia nieruchomości w pojemniki?

Firmy nie będą miały obowiązku zaopatrywać nieruchomości w pojemniki na śmieci, taka usługa może spowodować wzrost stawki za odbiór odpadów. To właściciel nieruchomości jest zobowiązany do posiadania pojemnika. Jednak w ramach warunków przetargowych firmy będą miały obowiązek wyposażyć nieruchomości w worki na odpady segregowane (po 1 z każdego rodzaju). Dotyczyć to będzie tylko nieruchomości jednorodzinnych. Nieruchomości wielorodzinne jeżeli zadeklarują segregacje odpadów to obok kontenera na zmieszane ustawić będą musieli „gniazda”.

 

4.      Czy można bez obaw wykupić kubły proponowane przez MZO Leszno?

Wszystkie pojemniki na odpady są dostosowane do śmieciarek,  więc nie ma obaw, że nie będą pasowały do śmieciarki firmy, która wygra przetarg.

 

5.      Jak będzie rozwiązany problem nieruchomości użytku publicznego typu szkoły, urzędy, ulice, przystanki autobusowe, kościoły, cmentarze?

Nieruchomości użytku publicznego czyli nieruchomości niezamieszkałe – deklaracje składa właściciel nieruchomości do siedziby Związku według zasad przedstawionych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie dotyczących nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku np. przystanków autobusowych to wójt jako właściciel dba aby były one uporządkowane, a pojemniki opróżniane. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej deklaruje czy odpady będą selektywnie zbierane czy nie.

Cmentarze i kościoły – ksiądz jako zarządca powinien wyposażyć cmentarz w pojemniki ale nie jest unormowane na jakiej zasadzie (czy np. od liczby grobów liczy parafian). Dopuszczalne będą kontenery lub murowane boksy na cmentarzu, pod warunkiem, że będą opróżniane w razie zapełnienia a fakt ten będzie udokumentowany np. od firmy odbierającej odpady.

 

6.      Czy potrzebny jest pojemnik jeśli będę segregować odpady?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane mimo deklaracji, że będzie segregować odpady (wszystkich odpadów nie można posegregować).

 

7.      Jeżeli odpady zmieszane wrzucamy do plastikowego worka a ten worek do kubła na odpady zmieszane to wtedy jak to będzie traktowane przez Związek? Czy należy wrzucać śmieci luzem do kubła?

Odpady zmieszane możemy wrzucać w worku plastikowym do kubła.

 

8.      Jak często mają być odbierane odpady?

Z nieruchomości zamieszkałych:

- odpady zmieszane – raz na tydzień,

- odpady segregowane – raz na miesiąc,

- odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku.

Z nieruchomości niezamieszkałych:

- odpady zmieszane – raz na tydzień, bezpośrednio z nieruchomości, a jednorazowa opłata za wywóz odpadów zależy od wielkości pojemnika,

- odpady selektywne – należy sukcesywnie zdawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

9.      Na czym polega ulga dla rodzin wielodzietnych?

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż 3 osoby poniżej 18 roku życia to opłatą za śmieci objętych jest troje z nieletnich dzieci i wszyscy dorośli.

 

10.  Kto odpowiada za pojemniki jeżeli zostaną zniszczone lub ulegną zużyciu?

Obowiązek posiadania pojemnika ciąży na właścicielu nieruchomości i to właściciel dba o pojemnik i o jego stan techniczny. Jeżeli pojemnik zostanie zniszczony przez pracownika firmy odbierającej odpady i właściciel to udowodni to może żądać nowego pojemnika.

 

11.  Czy opłatę za śmieci można zapłacić za cały roku z góry?

Tak, jest taka możliwość.

 

12.  Czy można składać uwagi lub skargi dotyczące usług firmy odbierającej odpady? Gdzie należy zgłaszać reklamacje?

Warunki jakie firma ma spełniać są jawne i jeśli skargi są uzasadnione to wtedy Związek może nałożyć na firmę karę finansową włącznie z rozwiązaniem umowy. Uwagi i skargi rozpatruje zarząd Związku i należy je zgłaszać do siedziby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie ul. 17 Stycznia 90.

 

13.  Jeżeli w domu jednorodzinnym mieszkają np. 2 rodziny czy każda może złożyć swoją deklarację?

Tak, można złożyć osobne deklaracje na każdą rodzinę, ale każda rodzina musi mieć swój pojemnik na odpady, a każdy mieszkaniec nieruchomości musi być objęty opłatą.

 

14.  Jakie są zasady odbierania odpadów z nieruchomości mieszanej?

Nieruchomość mieszana to nieruchomość zamieszkała oraz częściowo przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. Zasady opłaty za odpady komunalne jest taka jak za nieruchomość zamieszkałą w przypadku mieszkańców oraz dodatkowo jak za nieruchomość niezamieszkałą w zależności od rodzaju prowadzonej nieruchomości.

 

15.  Skąd Związek będzie wiedział, że odpady są faktycznie segregowane?

Obowiązkiem pracowników firmy odbierającej odpady komunalne będzie sprawdzanie czy jest prowadzona segregacja. Jeśli pomimo deklarowania właściciel nie segreguje odpadów to Związek zostanie o tym poinformowany i wezwie do poprawy stanu rzeczy. Jeżeli poprawy nie będzie to wtedy Związek może sam naliczyć wyższą opłatę.

 

 
Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x