Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej
2017-02-13
Gmina Lipno stawia na przedszkolaków

 - efs_samorzad_kolor.jpg

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Lipno uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

Gmina Lipno stawia na przedszkolaków

 

Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r.

 

Głównym celem projektu jest: zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat w Gminie Lipno poprzez utworzenie 12 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Goniembicach; podniesienie wiedzy oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 12 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych; podniesienie kwalifikacji 1 nauczycielki, biorącej udział w studiach podyplomowych. W ramach projektu zaplanowano także doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Projekt zakłada zorganizowanie 294 h zajęć dodatkowych:

-  zajęcia rozwijające sprawność ruchową,

-  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

-  zajęcia rozwijające rytmiczno-ruchowe,

-  indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

 

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 12 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Lipno. Planowanym efektem projektu jest również podniesienie wiedzy i umiejętności 12 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach w ramach udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych. Projekt zakłada również podniesienie wiedzy i kwalifikacji 1 nauczycielki poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki.

 

Wartość projektu: 148 741,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 126 430,19 zł

 

 


 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych w projekcie -,,Gmina Lipno stawia na przedszkolakow"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - otwórz

 

 


 

Trwa realizacja projektu „Gmina stawia na przedszkolaków”

 

W ramach projektu „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków” realizowane są następujące zadania: 1 – Tworzenie nowych 12 miejsc wychowania przedszkolnego; 2 – Rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci; 3 – Wsparcie w ramach studiów podyplomowych, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do chwili obecnej:

- utworzono nowych 12 miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Goniembicach,

- wykonano prace adaptacyjne w budynku (prace posadzkarskie, instalacja elektryczna i oświetleniowa),

- doposażono kuchnię (talerze, kubki, sztućce, dzbanki, garnki),

- zakupiono meble i wyposażenie (m.in. stoliki, krzesełka, szatnie, zestawy mebli, dywan, lampy) oraz pomoce dydaktyczne wspierające realizację zaplanowanych zajęć,

- zrealizowano (wg stanu na koniec kwietnia br.) łącznie 198 h godzin zajęć dodatkowych dla dzieci (rozwijające sprawność ruchową, z gimnastyki korekcyjnej, rozwijające rytmiczno - ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjne),

- nauczycielka zatrudniona do nowo utworzonej grupy rozpoczęła i kontynuuje studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.

Nowa grupa liczy 12 dzieci w wieku 3-4 lata, a do jej funkcjonowania zatrudniono nauczyciela oraz woźną oddziałową.

 

 

Zdjęcia poniżej przedstawiają salę, w której przebywają dzieci z utworzonej w ramach projektu grupy przedszkolnej.

Galeria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x