Zamknij
Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026

 

 

Zaproszenie na spotkanie dot. „Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026”

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Lipno,

Zapraszamy na spotkanie, na którym zaprezentowany zostanie opracowany projekt „Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026".

Strategia powstała w oparciu o diagnozę obecnego stanu naszej gminy oraz na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety dotyczącej gminy. Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali mieszkańcy, a także przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w warsztatach strategicznych wypracowując wspólnie misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne Strategii oraz planowane do realizacji projekty.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 maja 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00. w sali konferencyjnej (nr 21) Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie.

 


 

 

Formularz konsultacji

do projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Lipno

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017 - 2026. Strategia powstała w oparciu o diagnozę obecnego stanu Naszej Gminy oraz na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety dotyczącej Gminy. Do prac nad wypracowaniem Strategii zaproszeni zostali także przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w warsztatach strategicznych wypracowując wspólnie misję, wizję oraz cele strategiczne i operacyjne Strategii.

Prezentujemy Państwu powyższy dokument zapraszając do podzielenia się z nami uwagami i wnioskami dotyczącymi Strategii.

Uwagi prosimy zgłaszać do dnia 20 marca  2017 r.

Link do formularza konsultacyjnego: http://konsultacje-strategia.badanie-online.net/

Wypełniony formularz można także przesyłać we wskazanym wyżej terminie na adres poczty elektronicznej: m.raczynska@lipno.pl bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno, pokój nr 6.

 

Formularz konsulatcji - otwórz

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017 - 2026 - otwórz

 


 

 

RAPORT O STANIE GMINY LIPNO

 

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Lipno”, który jest jednym z dokumentów strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy. Raport to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania, co pozwoli wskazać wyzwania, jakie stoją przed nią w XXI wieku.

Najważniejszym z założeń przygotowanego Raportu jest zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum życia Gminy w oparciu o publicznie udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje, pozyskane i przetworzone na potrzeby tego dokumentu. Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzję o ścieżkach dalszego rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Skupienie wysiłków na najistotniejszych dla rozwoju naszej Gminy przedsięwzięciach stanowi obowiązek zarówno obecnych, jak i przyszłych jej włodarzy, a od organizacji i instytucji, przedsiębiorstw, a w szczególności mieszkańców wymaga aktywnego współdziałania w ich realizacji.

Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Przy opracowaniu „Raportu o stanie Gminy Lipno” korzystaliśmy z materiałów wielu instytucji, w szczególności Urzędu Gminy w Lipnie i gminnych jednostek organizacyjnych. Dzięki temu publikacja zawiera informacje pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy Lipno na przestrzeni kilku poprzedzających lat.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.

 

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński

 Raport o stanie Gminy - otwórz 

 

Lipno, dnia 02.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

Gmina Lipno prowadzi prace nad przygotowaniem najważniejszego dokumentu planistycznego samorządu – „Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026".

Strategia stanowi rejestr wyzwań i zadań, przed jakimi stoi społeczność lokalna oraz władze samorządowe. Jest jednocześnie wyrazem woli mieszkańców i władz Gminy wspólnego budowania lepszego i bardziej funkcjonalnego lokalnego środowiska do życia, pracy i inwestowania. W zapisie Strategii zostaną uwzględnione opinie mieszkańców Gminy oraz najbardziej opiniotwórczych środowisk.

Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w spotkaniu - warsztatach strategicznych. W jego trakcie zostaną zaprezentowane wnioski z przeprowadzonej diagnozy stanu Gminy (m. in. ankietowego badania opinii mieszkańców i wywiadów z opiniotwórczymi przedstawicielami społeczności lokalnej). Będziemy także wspólnie dyskutowali na temat kierunków rozwoju Gminy i konkretnych zadań, które należy zrealizować w najbliższych latach.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 listopada 2016 roku (wtorek) o godzinie 16.00. w sali konferencyjnej (nr 21) Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie. Czas trwania spotkania to około 2 godziny.

 

Z poważaniem

 Wójt Gminy Lipno

/-/ Jacek Karmiński

 

 
 
Badanie ankietowe – Strategia Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026
 
 
Szanowni Państwo,

Gmina Lipno przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu ww. opracowania jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Wspomnieć należy również, że Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym uprzejmie zapraszam do podzielenia się swoimi uwagami, korzystając z poniższego formularza ankietowego.

 

(-) Jacek Karmiński

Wójt Gminy Lipno

 

http://strategia-lipno.badanie.net/

 

Ankietę można wypełniać do dnia 15.09.2016 r.

 

Ankieta dostępna jest także w formie papierowej u Sołtysów, w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnie oraz w Filii biblioteki w Wilkowicach. 


 

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x